سامانه ترجمه و نامه نگاری آرسس

صنعت و هنر ترجمه یا برگردان کار درک و تفسیر موضوعات، معانی، و مفاهیم پدید آمده در یک زبان (زبان مبدأ)، و سپس انتقال، معادل یابی و بازسازی آنها در زبانی دیگر (زبان مقصد) را بر عهده می گیرد. مترجمان کم تجربه در این فنّ ظریف، ممکن است براین باور باشند که در زبان و ترجمه، درست همانند علمی دقیق، می توان هر واژه و مفهومی را هم به طور دقیق تعریف و درک کرد در موسسه آرسس اینظور نیست. ترجمه ها توسط بهترین کارشناسان مترجمی صورت میگیرد.

 خدمات ترجمه آرسس

بر روی هر تصویر کلیک نمایید

ترجمه رسمی اسناد و مقالات علمی

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

 اسناد شخصی و تحصیلی /اسناد مالکیت/  اسناد و مدارک شرکتی

 اسناد معاملاتی/  جواز/  گواهی / متفرقه

ترجمه فیلم

ترجمه فیلم

ترجمه فیلم های

عمومی(کلیپ . سریال . مستند و …)

تخصصی( کلیپ های تخصصی کاری و …)

ترجمه فایل های صوتی

ترجمه فایل های صوتی

جنرال 

آکادمیک

نامه نگاری

نامه نگاری

انجام تمامی نامه ها از جمله اخذ کاری. درست کردن رزومه حرفه ای . نامه درخواست کاری و…

برای انجام کار خود کافیست فیلد های زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان ترجمه با شما ارتباط برقرار کنند

(برای حفظ امنیت ثبت نام را برعهده کارشناسان قراردهید)